ליטיגציה וניהול סכסוכים

ייצוג בסכסוכים עסקיים, מסחריים ואזרחיים, ייצוג בהליכים בבתי המשפט השונים.

 

טענותיו של עו"ד ינאי בפני ועדת הכספים של הכנסת בעניין תקנות הגילוי

שוק ההון ודיני ניירות ערך

ייצוג משקיעים וחברות ציבוריות בסכסוכים הנוגעים להחזקת ני"ע, תביעות ייצוגיות ונגזרות, הארכת כתבי אופציה ועוד.

 

 

מכירת דירה

מקרקעין ומיסוי מקרקעין

ייצוג בעסקאות מכר ושכירות לרבות היבטי המיסוי, ייצוג בהליכים הקשורים במקרקעין.

 

רישום חברה

משפט מסחרי

טיפול משפטי מקצועי ומקיף לעסקים, שותפויות, עמותות וחברות, החל משלב ההקמה והרישום ובייצוגם השוטף על פי צרכי הלקוח