תובענות ייצוגיות ונגזרות בשותפות מוגבלת ציבורית

טענותיו של עו"ד ינאי בפני ועדת הכספים של הכנסת בעניין תקנות הגילוי

תביעה נגזרת   חברה כידוע היא יישות משפטית הכשירה לתבוע ולהתבע, עם זאת לעיתים מסיבות שונות ומשונות חברה באמצעות הנהלתה ואף באמצעות הדירקטוריון עשויה למחול על זכותה ולא לפעול למימוש זכויותיה בבית המשפט מסיבות שונות ומשונות. מדוע שהחברה תחדול מלממש עילת תביעה שעומדת לה? לעיתים מקור הויתור הוא ניגוד עניינים, עילת התביעה היא נגד דירקטור… Continue reading ...

קרא עוד