טענותיו של עו"ד ינאי בדיון ועדת הכספים של הכנסת בנושא תקנות הדיווח בתחום הנפט והגז

טענותיו של עו"ד ינאי בפני ועדת הכספים של הכנסת בעניין תקנות הגילוי

להלן ציטוט דבריי כפי שהובאו בפני ועדת הכספים:   אני רוצה לדבר על כמה דברים, בעיקר בתחום של הגבלות על גילוי. לא מה שנקבע בו קטגוריות של איך ניתן לדווח. לא סעיפים 13-3, אלא סעיף 14 שמדבר על הדיווחים הנוספים, הוולונטריים, שעורך-הדין חיים אינדיג התמקד ואני לא רוצה להרחיב.

קרא עוד