הקמת חברה

רישום חברה

בכדי להקים חברה יש להגיש לרשם החברות את המסמכים הבאים: 1."בקשה לרישום חברה" על פי סעיף 8 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, מאומתת בידי עו"ד.

קרא עוד