הרפורמה המתוכננת בדיני התכנון והבניה וברישוי עסקים

רפורמה בתכנון ובניה

ביום 16.6.2013 הופץ על ידי שר הפנים תזכיר חוק הכולל מספר רפורמות בהליכי התכנון והבניה. יש לזכור כי מדובר בתזכיר חוק בלבד, עם זאת מדברי שר הפנים שפורסמו, מוצעות מספר רפורמות משמעותיות העשויות להקל על תהליך קבלת היתר או רשיון עסק וכן לזרזו.

קרא עוד

הקמת חברה

רישום חברה

בכדי להקים חברה יש להגיש לרשם החברות את המסמכים הבאים: 1."בקשה לרישום חברה" על פי סעיף 8 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, מאומתת בידי עו"ד.

קרא עוד