שימוש במידע פנים ותרמית בקשר לניירות ערך – מדריך למשקיעי דור האינטרנט

טענותיו של עו"ד ינאי בפני ועדת הכספים של הכנסת בעניין תקנות הגילוי

משקיעים וסוחרים רבים בשוק ההון המקומי זה מכבר שנים נוהגים לחבור יחדיו בפורומים אינטרנטיים, לדון בניירות ובאפשרויות מסחר והשקעה ובנושאים נוספים הקשורים לכך. לא אחת נתקלים משקיעים אלו בפרסומים של גולשים אחרים לגבי מידע כזה או אחר הנוגע לנייר ערך הנמצא בידיהם שעשוי להשפיע על מחיר הנייר. באם המידע מבוסס ייתכן ומדובר במידע פנים, באם… Continue reading ...

קרא עוד

תובענות ייצוגיות ונגזרות בשותפות מוגבלת ציבורית

טענותיו של עו"ד ינאי בפני ועדת הכספים של הכנסת בעניין תקנות הגילוי

תביעה נגזרת   חברה כידוע היא יישות משפטית הכשירה לתבוע ולהתבע, עם זאת לעיתים מסיבות שונות ומשונות חברה באמצעות הנהלתה ואף באמצעות הדירקטוריון עשויה למחול על זכותה ולא לפעול למימוש זכויותיה בבית המשפט מסיבות שונות ומשונות. מדוע שהחברה תחדול מלממש עילת תביעה שעומדת לה? לעיתים מקור הויתור הוא ניגוד עניינים, עילת התביעה היא נגד דירקטור… Continue reading ...

קרא עוד